درباره ما

به مرکز الهیات مسیحی ایرانی خوش آمدید:

تاریخ کهن سرزمین ما گواه بر این است که ساکنان ایران زمین با شخصیت عیسی مسیح نا آشنا نبوده اند و روح قدوس خدا، در میان و از طریق ما در بین این سرزمین و اقوام دیگر فعالیت کرده و پیام نجات بخش انجیل به گوش جهانیان رسیده است. وفاداری ایرانیان در این راستا تا به حد جانفشانی نیز بوده است.

مرکز الهیات مسییحی ایرانی با تجاربی که در طی سالهای گذشته از طریق خدمات متعدد و متنوع در اینترنت و فضاهای اجتماعی در بین پارسی زبانان، کسب نموده است، بر آن شده تا با رویا و خدمات وسیعتر، با درک نیاز جامعه مسیحیان ایرانی به تعلیم عمیقتر و نظامندتر از کتاب مقدس، با راه اندازی این مرکز، انجام وظیفه نموده، به آموزش و تجهیز ایمانداران مشغول گردد.

تیم خدماتی مرکز الهیات مسیحی ایرانی

با آگاهی بر این واقعیت که وسایل ارتباطات مدرن، بخصوص فضاهای اجتماعی و اینترنت، کیفیت ویژه و بعد تازه‌ای به روابط انسانی و جوامع مدرن بخشیده، این مرکز بر آن شده تا در این حوزه مجازی (در کنار خدمات محلی و بین المللی) فعالیتهای متمرکزی داشته باشد. به همین جهت، جمعی از خادمین و معلمین کتاب مقدس که در زمینه الهیات مسیحی و تکنولوژی مهارت دارند، این مرکز را تاسیس کرده، تا پاسخگوی نیازهای مسیحیان پارسی زبان در همه نقاط جهان (به ویژه ایران و افعانستان) باشد.

مرکز الهیات مسیحی ایرانی، یک  سازمان غیر انتفاعی مستقل است که به هیچ فرقه و گروهی وابسته نیست؛ همچنین خود را یک سازمان بشارتی ( اونجلیکال) دانسته، که راغب به برقراری ارتباط با سایر گروه ها و فرقه های مسیحی (مشروع و مورد تایید کلیسای جهانی) می‌باشد.

جهت آشنایی بیشتر به اصول اعتقادی مرکز الهیات مسیحی ایرانی، لطفا بر لینک زیر کلیک کنید.