طبقه بندی مقالات: الهیات اصلاح شده

چرا کلیساهای انجیلی، نوزادان را تعمید آب می دهند؟   باید اعتراف کرد که آموزه تعمید آب، در طی تاریخ، یکی از  آموزه هایی بوده که مباحث بسیاری پیرامون آن مطرح گشته و در نهایت تنوع نظرات تا به امروز نیز در این خصوص باقی است. کلیساهای کاتولیک و اوتدوکس شرق، به گونه ای متفاوت … بیشتر بخوانید

اگر به کتابخانه بروید در بخشی که به ایمان اسلامی تخصیص داده شده است، قرآن، احادیث و کتب دیگری خواهید یافت که با ایمان مسیحی به دایالوگ پرداخته اند، در کنار این کتب، انجیلی نیز خواهید دید، البته این انجیل، انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا که مسیحیان، الهام خدا می دانند نیست. این انجیلی … بیشتر بخوانید

فهرست: رفع کژفهمی ها در خصوص گزینش الهی اعتراضات به آموزش گزینش بلاشرط و پاسخ به آنها تولد تازه – بخش اول تولد تازه: بخش دوم–گفتگوی مسیح و نیقودیموس تولد تازه: بخش سوم – خداشناسی اصلاحات، فقط تولیپ نیست! پارساشمرده شدگی : قسمت اول پارساشمرده شدگی: قسمت دوم پارساشمرده شدگی قسمت سوم: پولس و یعقوب آموزهٔ نسبت دادن دوگانه پارساشمرده شدگی: اهمیت و مرکزیت … بیشتر بخوانید