طبقه بندی مقالات: خدا شناسی

عیسی تنها طریق به خدا

  • ۵ فروردین ۱۳۹۶
  • ادوین کشیش آبنوس

گمان می کنم، هر یک از ما عضو عزیزی از خانواده، دوستی نزدیک و یا آشنایی را از دست داده ایم که بدون داشتن ایمان، دار فانی را وداع گفته و از میان ما رخت بربسته است. و فکر می کنم بسیاری از ما، از خود پرسیده ایم؛ عاقبت او چه می شود؟ این پرسش … بیشتر بخوانید

فهرست: رفع کژفهمی ها در خصوص گزینش الهی اعتراضات به آموزش گزینش بلاشرط و پاسخ به آنها تولد تازه – بخش اول تولد تازه: بخش دوم–گفتگوی مسیح و نیقودیموس تولد تازه: بخش سوم – خداشناسی اصلاحات، فقط تولیپ نیست! پارساشمرده شدگی : قسمت اول پارساشمرده شدگی: قسمت دوم پارساشمرده شدگی قسمت سوم: پولس و یعقوب آموزهٔ نسبت دادن دوگانه پارساشمرده شدگی: اهمیت و مرکزیت … بیشتر بخوانید