مقالات

چرا کلیساهای انجیلی، نوزادان را تعمید آب می دهند؟   باید اعتراف کرد که آموزه تعمید آب، در طی تاریخ، یکی از  آموزه هایی بوده که مباحث بسیاری پیرامون آن مطرح گشته و در نهایت تنوع نظرات تا به امروز نیز در این خصوص باقی است. کلیساهای کاتولیک و اوتدوکس شرق، به گونه ای متفاوت … بیشتر بخوانید

راز

 • ۵ فروردین ۱۳۹۶
 • ادوین کشیش آبنوس

راز عنوان کتابی است که بتازگی منتشر گشته و البته توجه بسیار زیادی در رسانه های سکولار نیز پیدا نموده است. راندا برن[i] نویسنده این کتاب از رازی صحبت می کند که به قول وی در ادیان کهن، از مذاهب بابلی ها گرفته تا بودیزم دیده می شود. حتی آلبرت انیشتن نیز به آن معتقد بود. … بیشتر بخوانید

چشم انداز تازه ای بر پولس

 • ۵ فروردین ۱۳۹۶
 • ادوین کشیش آبنوس

در چند دهه گذشته، مباحث پیچیده الهیاتی در خصوص پولس و صحبتهای وی در مورد پارسایی ایمانداران و اعمال شریعت مطرح شده است که بسیاری از الهیات دانهای عهد جدید بویژه متخصصین  پولس را به خود مشغول ساخته است. این گفتگوها که تحت عنوان «چشم اندازی تازه بر پولس» مشهور گشته است محوریت صحبتهای روز … بیشتر بخوانید

آیا عیسی مسیح به جهنم نزول کرد؟

 • ۵ فروردین ۱۳۹۶
 • ادوین کشیش آبنوس

زیرا که اوّل به شما سپردم، آنچه نیز یافتم که مسیح برحسب کتب در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سوم برحسب کتب برخاست؛ (اول قرنتیان ۱۵: ۳- ۴)  آنچه خواندیم، واقعیت تاریخی است که اهمیت الهیاتی زیادی برای مسیحیان در تمام دوران تاریخ داشته است. حقیقتی که ایمانداران در طی تاریخ … بیشتر بخوانید

عیسی تنها طریق به خدا

 • ۵ فروردین ۱۳۹۶
 • ادوین کشیش آبنوس

گمان می کنم، هر یک از ما عضو عزیزی از خانواده، دوستی نزدیک و یا آشنایی را از دست داده ایم که بدون داشتن ایمان، دار فانی را وداع گفته و از میان ما رخت بربسته است. و فکر می کنم بسیاری از ما، از خود پرسیده ایم؛ عاقبت او چه می شود؟ این پرسش … بیشتر بخوانید

مریم در خداشناسی کاتولیک

 • ۵ فروردین ۱۳۹۶
 • ادوین کشیش آبنوس

جان کالوین می گوید: «قلب انسان کارگاه بت سازی است»، دلی که کلام خدا در خصوص او می گوید: «هر تصور از خیالهای دل وی دائمأ محض شرارت است»[۱]. نه تنها کلام خدا این حقیقت را بی پرده عیان ساخته ، بلکه تاریخ بشر نیز خود گواه دل مریض و خودکامه آدمی است. حقیقت تلخی … بیشتر بخوانید

جنبش درونی

 • ۵ فروردین ۱۳۹۶
 • ادوین کشیش آبنوس

«نهضت و جنبش درونی » پدیده ای تازه است که در دنیای بشارت بر روی صحنه آمده است. گروهی که پیرو و پذیرای این نهضت هستند و بنام «جنبش درونی برای مسلمانان» نامیده شدند، می گویند که محمد پیامبری از طرف خدا بوده و قرآن در بخشهایی از آن الهام خدا است. آنها می گویند … بیشتر بخوانید

اگر به کتابخانه بروید در بخشی که به ایمان اسلامی تخصیص داده شده است، قرآن، احادیث و کتب دیگری خواهید یافت که با ایمان مسیحی به دایالوگ پرداخته اند، در کنار این کتب، انجیلی نیز خواهید دید، البته این انجیل، انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا که مسیحیان، الهام خدا می دانند نیست. این انجیلی … بیشتر بخوانید

فهرست: رفع کژفهمی ها در خصوص گزینش الهی اعتراضات به آموزش گزینش بلاشرط و پاسخ به آنها تولد تازه – بخش اول تولد تازه: بخش دوم–گفتگوی مسیح و نیقودیموس تولد تازه: بخش سوم – خداشناسی اصلاحات، فقط تولیپ نیست! پارساشمرده شدگی : قسمت اول پارساشمرده شدگی: قسمت دوم پارساشمرده شدگی قسمت سوم: پولس و یعقوب آموزهٔ نسبت دادن دوگانه پارساشمرده شدگی: اهمیت و مرکزیت … بیشتر بخوانید